Renovatie en onderhoud


Renovatie en onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden worden over het algemeen uitgevoerd onder bijzondere omstandigheden. Om ongemak voor de bewoners/gebruikers tot een minimum te beperken, is een goede planning, een zorgvuldige werkwijze en heldere communicatie nodig. Jelle Appelman kan door jarenlange ervaring deze specifieke werkzaamheden voor opdrachtgevers succesvol realiseren.